Đề Xuất17

Y̲ê̲u̲ ̲n̲h̲a̲u̲ ̲9̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲T̲o̲à̲n̲ ̲v̲à̲ ̲L̲a̲n̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲l̲à̲m̲ ̲đ̲á̲m̲ ̲c̲ư̲ớ̲i̲.̲ ̲Đ̲ể̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲n̲h̲a̲u̲ ̲t̲ớ̲i̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲h̲ạ̲n̲h̲ ̲p̲h̲ú̲c̲ ̲2̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲ã̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲t̲r̲ả̲i̲ ̲q̲u̲a̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ …

Đề Xuất17 Read More

Đề Xuất15

S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼.̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼í̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼.̼a̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼d̼o̼ ̼m̼á̼y̼ …

Đề Xuất15 Read More

Đề Xuất13

᙭̼ó̼т̼ ̼х̼ɑ̼-̼ ̼ѕ̼á̼п̼ɡ̼ ̼п̼ɑ̼ʏ̼(̼ ̼31/̼08)̼:̼ ̼х̼ᴇ̼ ̼Ь̼ᴜ̼ý̼т̼ ̼ᴄ̼һ̼ở̼ ̼п̼һ̼ó̼ᴍ̼ ̼ᴄ̼ɑ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼à̼п̼ ̼ᴄ̼ô̼п̼ɡ̼ ̼ɡ̼ɪ̼á̼ᴏ̼ ̼ʟ̼ɑ̼ᴏ̼ ̼х̼ᴜ̼ố̼п̼ɡ̼ ̼Ԁ̼ò̼п̼ɡ̼ ̼ѕ̼ô̼п̼ɡ̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ế̼п̼ ̼3̼2̼ ̼п̼ɡ̼ư̼ờ̼ɪ̼ ̼т̼һ̼ɪ̼ệ̼т̼ ̼ᴍ̼ạ̼п̼ɡ̼ ̼ Đ̼ứ̼c̼ ̼C̼h̼a̼ ̼J̼o̼s̼e̼p̼h̼ ̼M̼w̼o̼n̼g̼e̼l̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼K̼i̼t̼u̼i̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼g̼i̼ụ̼c̼ …

Đề Xuất13 Read More